Micronutrient synergy can help in asthma

Micronutrient synergy can help in asthma   With slight seasonal variations, many people of all ages suffer from asthma attacks throughout the year. Asthma is one of the most common chronic diseases, affecting 7 million children and 32 million adults in the United States. Worldwide 235 million people have asthma and the related deaths reach…

Astma a rola mikroskładników odżywczych

Astma a rola mikroskładników odżywczych   Przy niewielkich wahaniach sezonowych, wiele osób w różnym wieku cierpi z powodu ataków astmy przez cały rok. Astma jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych i w Stanach Zjednoczonych dotyka 7 milionów dzieci oraz 32 mln dorosłych. Na całym świecie 235 milionów osób choruje na astmę i związana z nią…