W wielu krajach termin “farmaceutyka” kojarzy się z autentycznym dążeniem do zdrowia i uzdrowienia. Jednak bliższe przyjrzenie się temu zagadnieniu ujawnia, ż e w krajach zachodnich to szlachetne dąż enie zostało zawłaszczone ju ponad sto lat temu i podporządkowane zasadom korporacyjnej chciwości. Po bliższym przyjrzeniu się widać jednak niszczące konsekwencje tego inwestycyjnego modelu biznesowego:

  1. farmaceutyczny biznes inwestycyjny nie jest przede wszystkim przemysłem zdrowotnym, służącym dobru milionów ludzi, ale biznesem inwestycyjnym, służącym przede wszystkim interesom finansowym udziałowców.
  2. Zwrot z inwestycji (ROI) tej firmy inwestycyjnej pochodzi z opłat licencyjnych za opatentowane leki. Tak więc patentowalność produktów leczniczych stanowi podstawę tego modelu biznesowego.
  3. Rynkiem zbytu dla farmaceutycznego biznesu inwestycyjnego są trwające choroby. Zatem utrzymywanie i rozszerzanie chorób jest niezbywalną częścią tego modelu biznesowego, mającą na celu zwiększenie zysków akcjonariuszy.
  4. Skuteczne zapobieganie chorobom ma na celu wyeliminowanie globalnych “rynków chorób” i zagraża temu biznesowi inwestycyjnemu. Zapobiegawcze i terapeutyczne wykorzystanie opartych na nauce, ale niepodlegających opatentowaniu metod ochrony zdrowia stanowi śmiertelne zagrożenie dla tego biznesu inwestycyjnego.
  5. W XX wieku kręgi finansowe stojące za tym biznesem inwestycyjnym z kilku krajów zachodnich wyłudziły za pomocą tego podstępu biliony dolarów od ludzi i narodów świata i wykorzystały te pieniądze do podporządkowania sobie partii politycznych, rządów, mediów, medycyny i wojska krajów zachodnich.
  6. Ten globalny system oszustwa – obiecujący zdrowie, ale rozwijający się dzięki ekspansji chorób – został przekształcony w jeden z najbardziej lukratywnych biznesów inwestycyjnych w historii ludzkości – i ekonomiczny filar społeczeństw kapitalistycznych.
  7. W pierwszych dekadach XXI wieku badania nad korzyściami zdrowotnymi płynącymi z bioaktywnych cząsteczek pochodzenia roślinnego (mikroelementów) stały się najszybciej rozwijającą się dziedziną medycyny. Ta eksplozja wiedzy w dziedzinie zdrowia opartej na nauce i niepodlegającej opatentowaniu spowoduje, że choroby układu krążenia, nowotwory i inne powszechne choroby – z których każda jest podstawą wielomiliardowego rynku opatentowanych leków farmaceutycznych – zostaną zredukowane do ułamka dzisiejszych możliwości.
  8. Kręgi finansowe stojące za tym biznesem inwestycyjnym muszą liczyć się z dziesiątkami bilionów dolarów strat dla akcjonariuszy. Co więcej, ich polityczni udziałowcy w kilku krajach Europy i Ameryki Północnej są zagrożeni utratą wiarygodności systemu politycznego, który przez dziesięciolecia pozwalał na kontynuację tego oszustwa kosztem dziesiątek milionów istnień ludzkich i dziesiątków bilionów kosztów opieki zdrowotnej.

Farmaceutyczny biznes inwestycyjny zostaje zdemaskowany jako największe oszustwo popełnione na ludzkości od czasów średniowiecznej sprzedaży odpustów. Aby zapobiec załamaniu się systemu gospodarczego i politycznego Zachodu, jego uczestnicy nie wykluczają wielkiej wojny, która zapewni mu przetrwanie. Ich desperacja karmi ich agresję i są gotowi pociągnąć ludzkość za sobą w przepaść.

Więcej informacji: Przepisy dotyczące działalności inwestycyjnej w branży farmaceutycznej