Streszczenie

Na cukrzycę choruje ponad pięćset milionów ludzi na całym świecie i przewiduje się, że liczba ta będzie wzrastać. Dotychczasowe leczenie cukrzycy ogranicza się zasadniczo do obniżania poziomu cukru (glukozy) we krwi za pomocą doustnych leków farmaceutycznych i insuliny. W ostatnich latach badano również wpływ niektórych ekstraktów roślinnych (mikroelementów) na metabolizm przy cukrzycy. Jednak badania te dotyczyły głównie pojedynczych związków, przez co nie uwzględniano do tej pory pozytywnych interakcji tych bioaktywnych cząsteczek w synergii z innymi związkami w zapobieganiu i leczeniu cukrzycy.  

Nasze badania pokazują, że selektywne połączenie witamin, minerałów i innych aktywnych związków roślinnych wpływa jednocześnie na wszystkie ważne mechanizmy komórkowe metabolizmu cukrzycy. Pozytywne efekty obejmują znaczne zwiększenie wychwytu glukozy przez komórki mięśni szkieletowych, nawet o 450% w stosunku do wartości kontrolnej. W obecności insuliny badane mieszanki mikroskładników odżywczych wzmacniały ten efekt aż o 1445%. Wyniki badań wykazały, że badane mieszanki mikroskładników odżywczych miały porównywalną z insuliną skuteczność w wychwytywaniu glukozy przez komórki mięśni szkieletowych. Ponadto, ta sama mieszanka bioaktywnych cząsteczek stymulowała wydzielanie insuliny przez mikroelementy były w stanie chronić komórki nerwowe (glejowe) przed tzw. zaawansowanymi produktami końcowymi glikacji (AGEs) – szkodliwymi produktami ubocznymi długoletniej cukrzycy.

Badanie to potwierdza, że specyficzna formuła (mieszanka) mikroskładników odżywczych może jednocześnie pozytywnie wpływać na kilka mechanizmów komórkowych związanych z upośledzonym metabolizmem glukozy i cukrzycą. Co najważniejsze, wychwyt glukozy przez ludzkie komórki może być znacznie zwiększony nawet przy braku insuliny, co jest ważne dla leczenia cukrzycy typu II i I. Wyniki te sugerują, że skuteczność mikroskładników odżywczych wykracza poza leczenie preparatami farmaceutycznymi, ponieważ mikroskładniki mogą uzupełniać  a w niektórych przypadkach nawet zastępować  działanie insuliny. Ponadto te bioaktywne substancje są w stanie chronić komórki organizmu przed uszkodzeniami spowodowanymi występującym przy cukrzycy zaburzonym metabolizmem glukozy. Odpowiednio opracowane formuły mikroskładników odżywczych mogą więc jednocześnie wpływać na ważne aspekty metabolizmu osób z cukrzycą, które wykraczają daleko poza obniżanie poziomu glukozy we krwi. To nowe podejście należy uznać za skuteczny i nie powodujący skutków ubocznych środek zapobiegania i leczenia cukrzycy.

Całe badanie