Micronutriënten en virusinfecties

Gepatenteerde technologie om virusinfecties te helpen verhinderen – op natuurlijke wijze.

Meer informatie
Producten

‘s Werelds eerste gepatenteerde technologie om virusinfecties te helpen verhinderen – op natuurlijke wijze

Virussen zijn kleine besmettelijke organismen die alleen kunnen ge­dijen en zich vermenigvuldigen als ze in de cellen van een levend wezen terechtkomen. Mensen zijn bijzonder gevoelig voor virusinfec­ties, omdat algemeen lage vitami­neniveaus zowel onze “lichaams­barrières” (huid, longen, darmen, enz.), als ook ons immuunsysteem dat deze indringers bestrijdt en eli­mineert, verzwakken.

Het is dan ook geen verrassing dat de coronaviruspandemie (COVID19) voornamelijk een mensspecifieke pandemie is. Dieren kunnen besmet raken, maar worden niet ernstig ziek of sterven op grote schaal door deze infectie.

Vanaf het begin van de pandemie was het onderzoek aan het Dr. Rath Research Institute niet gericht op de ontwikkeling van vaccins tegen de ene of de andere mutatie van het coronavirus.

In plaats daarvan koos het onder­zoeksteam voor een fundamenteel andere en veel bredere benadering – gebaseerd op de volgende we­tenschappelijke analyse:

 1. Coronavirussen gebruiken alle­maal dezelfde moleculaire “deur” (ACE2­receptor) om de cellen van longen en andere organen binnen te dringen en het men­selijk lichaam te besmetten.
 2. Elke aanpak die deze virale toe­gangspoorten flink vermindert ­ door de aanmaak / expressie van deze ACE2­receptoren in ons li­chaam te verlagen – zou moeten leiden tot betekenisvolle bescher­ming tegen COVID­19­infecties.
 3. Aangezien alle mutaties van het coronavirus dus gebruik maken van deze zelfde cel­ingang, zou een dergelijke aanpak ook een belangrijke stap betekenen naar effectieve preventie van infectie door alle toekomstige mutaties van het coronavirus ­ een voor­waarde om de COVID­19 pande­mie te beëindigen.
 4. Het volledig blokkeren van deze “deuren”, bijvoorbeeld met een vaccin/antilichaam­strategie ge­richt tegen de ACE2­receptoren, zou kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen – aange­zien een minimumniveau van deze receptoren uiterst belangrijk is voor de gezondheid.
 5. Inzicht in hoe deze cellulaire toegangspoorten met natuurlijke middelen tot een minimum kunnen worden beperkt, is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van doeltreffende volksgezondheidsstrategieën die infecties kunnen helpen voorkomen met de huidige coronavirussen, en toekomstige, nog onbekende mutaties.

Vitamine C
Broccoli-extract
Quercetine
Zwarte thee-extract
Kurkuma-extract
Baicalin
N-acetyl-L-cysteïne
Naringin
Resveratrol

Het Dr. Rath Research Institute on­derzocht een groot aantal com­binaties van vitaminen en andere micronutriënten op hun beste wer­king, om niet alleen de eerste stap­pen van infectie (het binnendringen van het coronavirus in menselijke cellen), maar alle belangrijke me­chanismen van coronavirusinfecties te remmen.

De onderzoeksresultaten vormden de basis van de gepatenteerde technologie om infectie door ver­schillende coronavirusmutaties op natuurlijke wijze te helpen bestrij­den. Daartoe behoren ook de in­fectiemechanismen die door de ge­teste gepatenteerde combinatie van micronutriënten worden geremd. Zie volgende grafiek hiernaast.

 1. Remmen dat het coronavirus zich aan menselijke longen bloedvatcellen hecht.
 2. Remmen dat het coronavirus menselijke lichaamscellen binnendringt.
 3. Remmen van alle belangrijke enzymen die nodig zijn voor de vermenigvuldiging van het coronavirus in menselijke cellen.
 4. Remmen dat de vermenigvuldigde coronavirussen de cellen verlaten.

Bovendien is de gepatenteerde combinatie van micronutriënten in staat de gevaarlijke “cytokinestorm” te remmen die gepaard gaat met de infectie en die ontstekingen en orgaanschade veroorzaakt.

Op basis van de onderzoeksresultaten die met deze samenstelling van micronutriënten zijn verkregen, heeft het Amerikaanse Patent Office de volgende uitspraken toegestaan in verband met COVID19 en coronavirusinfecties.

Deze combinatie van micronutriënten is met succes getest als doel­treffend tegen alle bekende varianten/mutaties van het coronavirus, waaronder de oorspronkelijke (Wuhan) variant en de Alpha­, Beta­, Gamma­, Delta­, Kappa­ en Omega­varianten.

Aangezien alle varianten van het coronavirus hetzelfde mechanisme gebruiken om menselijke cellen te besmetten en dezelfde enzymen om zich in deze cellen te vermenigvuldigen, zal deze geteste combi­natie van micronutriënten waarschijnlijk ook infecties met toekom­stige, nog onbekende varianten van het coronavirus helpen voor­komen.

Door Nobelprijswinnaar gesteund onderzoek maakt de weg vrij voor preventieve gezondheidszorg

De Dr. Rath Research organisatie is een wereldleider op het gebied van wetenschappelijk onderbouwde natuurlijke gezondheid. Al 30 jaar geleden publiceerde Dr Matthias Rath – samen met tweevoudig No­belprijswinnaar Dr Linus Pauling (†1994) – opzienbarende ontdek­kingen over het belang van vitami­nen bij de bestrijding van hart­ en vaatziekten.

In de afgelopen decennia heeft het onderzoeksteam van het Instituut onder leiding van Dr Aleksandra Niedzwiecki dit levensreddende on­derzoek uitgebreid tot natuurlijke preventie van kanker, diabetes, in­fecties door virussen en bacteriën en vele andere ziekten.

De goedkeuring van dit preventieve gezondheidsonderzoek door pa­tentbureaus over de hele wereld biedt de wetenschappelijke basis voor effectieve preventieve gezond­heidsstrategieën wereldwijd. Pa­tiënten, therapeuten, overheden en vooral miljoenen mensen be­schikken daarmee over effectieve, veilige, natuurlijke gezondheids­benaderingen om wijdverspreide ziekten te helpen voorkomen.

“Wetenschappelijk onderbouwde natuurlijke gezondheid is de basis voor moderne preventieve gezondheidszorg. De tijd om het te bouwen is nu!” Dr. Matthias Rath

De betekenis van dit patent
Deze specifieke gezondheidstechnologie is

 • Erkend door een overheidsinstantie,
 • Nieuw en nog niet eerder bestaand,
 • Uniek en nergens anders verkrijgbaar,
 • Beschermd en niet na te maken.

Wat is het verschil met een patent op een farmaceutisch medicijn?

Farmaceutische investeringsbranche Natuurgeneeskundige gemeenschap
Marktdoelen Zaken doen in ziekte Preventie van ziekte
Doel van patenten Wettelijke middelen om investeringsrendement zeker te stellen Wetenschappelijke erkenning
Gevolgen voor uw gezondheid Bevestiging van het voortbestaan van ziekten als wereldmarkt Preventie en mogelijk uitroeien van ziekten
Gevolgen voor lan­delijke economieën Explosie van zorgkosten Minder ziekte = minder zorgkosten