18208864871_432909250b_o

Help mee

Deel deze Open brief met de gemeenteraad van Antwerpen.

Geachte heer De Wever,

Met deze brief richt ik mij tot u als burgemeester van de stad Antwerpen, die momenteel geconfronteerd wordt met een nieuwe golf van de coronaviruspandemie.

Hoewel er tot op heden geen farmaceutisch geneesmiddel of vaccin beschikbaar is voor de bevolking, zijn er opzienbarende bevindingen op het gebied van wetenschappelijk onderbouwde natuurlijke gezondheid die onmiddellijk ten goede kunnen komen aan miljoenen burgers in uw stad, uw provincie en daarbuiten.

Dr. Alexandra Niedzwiecki, die aan het hoofd staat van ons onderzoeksinstituut, en ik hebben nauw samengewerkt met wijlen tweevoudig Nobelprijswinnaar Dr. Linus Pauling met betrekking tot de gezondheidsvoordelen van natuurlijke bioactieve moleculen, en hebben de afgelopen decennia dit potentieel levensreddende onderzoek sterk uitgebreid. Wij zijn van mening dat het in deze precaire situatie onze verantwoordelijkheid is om u en de mensen in Antwerpen te informeren over onze recente doorbraak om met behulp van micronutriënten de coronaviruspandemie te kunnen bestrijden.

De wetenschappelijke doorbraak

Om menselijke lichaamscellen binnen te dringen en een infectie te veroorzaken, hebben alle coronavirussen een specifiek type ‘openingsdeur’ nodig die bekend staat als Angiotensin-Converting-Enzym 2 (ACE2). Zonder deze receptor in de wand van onze lichaamscellen kan er geen infectie met coronavirussen optreden.

Een team wetenschappers van het Dr. Rath Research Institute, onder leiding van Dr. Niedzwiecki en Dr. Vadim Ivanov, heeft nu overtuigend aangetoond dat vitamine C en bepaalde andere micronutriënten in staat zijn om het aantal ACE2-receptoren in die cellen die bijzonder gevoelig zijn voor coronavirusinfecties, d.w.z. de longcellen (epitheliale cellen) en de bloedvaten (endotheliale cellen), aanzienlijk te verlagen.

Nog effectiever dan individuele micronutriënten waren specifieke combinaties van deze bioactieve moleculen. Dergelijke combinaties waren in staat om de aanmaak van ACE2-receptoren tot 81 procent te onderdrukken, hetgeen een enorme afname van de kans op infectie zou betekenen.

Micronutriënten versus vaccins

Alle momenteel gerapporteerde kandidaat-vaccins uit de VS, het Verenigd Koninkrijk, China en andere landen richten zich op het blokkeren van de interactie van het virus met ACE2-receptoren door het verhogen van antilichamen tegen deze koppeling. Ons onderzoek toont echter een veel directere – en veiligere – manier om deze resultaten te bereiken: een optimale inname van specifieke micronutriënten via de voeding kan de cellulaire ‘software’, het DNA van deze menselijke lichaamscellen, zodanig beïnvloeden dat de productie van deze virale ‘toegangspoorten’ enorm wordt verminderd. Een dergelijke cellulaire regulatie op natuurlijke wijze verdient de voorkeur boven een poging om de virale binding kunstmatig te blokkeren met synthetische middelen of vaccins. De hoge mate van bijwerkingen die nu al bij verschillende vaccinaties worden gemeld, vormen een extra reden tot bezorgdheid.

Bovendien zijn vitaminen en andere micronutriënten essentieel voor een optimale werking van het immuunsysteem, waardoor de productie, de migratie en het microbiële verdedigingsvermogen van leukocyten worden verbeterd – feiten die in elk toonaangevend biologie- en biochemieleerboek te vinden zijn. Bovendien staan op pubmed.gov, ‘s werelds grootste online medische bibliotheek, meer dan 100.000 studies vermeld onder zoektermen als “infectie” en “vitamine” – dat is een feit dat elke burger direct kan verifiëren.

In tegenstelling tot elk vaccin dat alleen effectief is tegen een zeer specifiek micro-organisme, verhogen micronutriënten de immunitiet in het algemeen, waardoor het risico op een eventuele toekomstige pandemie, inclusief die met nog onbekende ziekteverwekkers, wordt verminderd.

Samenvattend: Met onmiddellijke ingang is er nu een veilige en betaalbare gezondheidsaanpak beschikbaar voor de bevolking en de overheden van de provincie Antwerpen – en in feite de hele wereld – om de huidige pandemie te helpen beheersen en toekomstige pandemieën te voorkomen.

Mensen nu helpen!

Het Dr. Rath Research Institute is een non-profit organisatie en zijn ethische normen zijn daarom superieur aan een industrie die de huidige pandemie beschouwt als een miljardeninvesteringsmogelijkheid om gepatenteerde synthetische middelen of vaccins te promoten.

Op een ander gebied, kanker, heeft het pionierswerk van ons onderzoeksteam al wereldwijde gevolgen gehad. Ook hier moesten we deze vooruitgang op het gebied van de natuurlijke gezondheid verdedigen tegen de bovengenoemde belangen. Uiteindelijk heeft het Amerikaanse National Cancer Institute in januari van dit jaar gepleit voor het gebruik van intraveneuze vitamine C in de strijd tegen de kankerepidemie.

De huidige pandemie is de zoveelste uitdaging waarbij we onze knowhow op het gebied van de natuurlijke gezondheidswetenschap aanbieden om het lijden – en de financiële lasten – van vermijdbare ziekten te verminderen. Als non-profit organisatie bieden we al onze wetenschappelijke kennis aan de bevolking van België en daarbuiten aan met als doel de immuunresistentie van de hele bevolking te verbeteren. Dit is de enige manier om hun gezondheid te helpen beschermen tegen zowel de eventuele mutatie van het coronavirus als tegen nog onbekende virale bedreigingen.  

De weg vooruit

Op basis van bovenstaande informatie mag er geen tijd verloren gaan. In het belang van de gezondheid en het leven van de burgers van uw stad en daarbuiten – en in het belang van het verlagen van de verwoestende economische kosten van de zoveelste lockdown – vraag ik u:

  • Moedig de mensen in uw stad en provincie aan om hun dagelijkse inname van vitamine C en, indien mogelijk, andere micronutriënten te verhogen.
  • Zorg ervoor dat burgers in de meest kwetsbare delen van de gemeenschap, vooral in scholen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen, een optimaal aanbod van voedingssupplementen krijgen om hun immuunsysteem te versterken.
  • Begin onmiddellijk met de ontwikkeling van volksgezondheidsstrategieën die gebaseerd zijn op een wetenschappelijke, natuurlijke en nutritionele gezondheidsbenadering. Mijn onderzoeksteam en ik zijn te allen tijde bereid u te ontmoeten om onze kennis met u te delen.

Ter wille van de transparantie zal ik deze brief met de mensen van Antwerpen, België en daarbuiten delen als een Open Brief. Tegelijkertijd zal onze Stichting educatieve stappen ondernemen om de kennis van het publiek over de belangrijke rol van vitaminen en andere microvoedingsstoffen voor de verbetering van de volksgezondheid te vergroten.

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend,

Dr. med. M. Rath