Niniejsza kampania została zainicjowana przez dr Matthiasa Ratha i dr Aleksandrę Niedzwiecki, naukowców, którzy poświęcili swoje życie, aby swobodny dostęp do naturalnego zdrowia stał się prawem człowieka.

Dr Rath: Dr Rath już na początku lat 90-tych, wraz z nieżyjącym już laureatem Nagrody Nobla dr Linusem Paulingiem, opublikował przełomowe odkrycia naukowe potwierdzające rolę mikroskładników odżywczych jako kluczowych regulatorów w zapobieganiu i kontroli chorób układu krążenia, nowotworów i innych powszechnych problemów zdrowotnych. Odkrycia te zostały natychmiast zaatakowane przez firmy farmaceutyczne, które – w celu ochrony swoich rynków – domagały się preparatów witaminowych na receptę. Ten atak na wolność witamin w wywołał USA “największy oddolny ruch od czasów wojny w Wietnamie” (Newsweek). Rezultatem tej publicznej debaty była jednogłośna decyzja Kongresu USA z sierpnia 1994 r. o zagwarantowaniu swobodnego dostępu do witamin, tzw.: “Dietary Supplement Health and Education Act”. Wprowadzenie tej ustawy zakończyło sto lat ograniczania zdrowia naturalnego i doprowadziło do bezprecedensowej eksplozji ilości nowych badań naukowych w obszarze zdrowia naturalnego.

Dr Niedzwiecki: Dr Niedzwiecki zna dr Ratha od czasu ich współpracy w Instytucie Linusa Paulinga na początku lat dziewięćdziesiątych. Po śmierci Noblisty i założeniu przez dr Ratha jego Instytutu Badawczego dr Niedzwiecki została jego dyrektorem i uczyniła z niego pionierską instytucję w walce o prawo całej ludzkości do wyzwolenia się z chorób, którym można zapobiegać. Badania kierowanego przez nią Instytutu przyczyniły się również do odparcia dziesiątków ataków prawnych ze strony statusu quo.

Z perspektywy czasu, praca dr Ratha i dr Niedzwiecki przyczyniła się do znacznego zmniejszenia śmiertelności z powodu zawałów serca na całym świecie oraz do ustalenia, że to właśnie witaminy są kluczowym czynnikiem w walce z rakiem i wieloma chorobami zakaźnymi.

Obecne starania pewnej grupy interesów o ograniczenie swobodnego dostępu do witamin i wprowadzenie do sprzedaży na całym świecie preparatów witaminowych są włąśnie reakcją na te istotne postępy. Dr Rath i dr Niedzwiecki uważają, że w tym właśnie momencie historii spoczywa na nich obowiązek wezwania ludzi na całym świecie do obrony ich praw do naturalnego zdrowia i profilaktyki – oraz do tego, by nieograniczony dostęp do witamin był gwarantowanym prawem człowieka zarówno dla tego pokolenia, jak i dla wszystkich przyszłych.

Podpisz proszę załączoną petycję i urzeczywistnij w ten sposób “świat z mniejszą ilością chorób”.