Gratis toegang tot natuurlijke gezondheid
Moet een mensenrecht worden!

Micronutriënten – essentieel voor het leven: de levensbehoudende rol van vitaminen en andere micronutriënten is gedocumenteerd in elk leerboek van de biologie en de biochemie. De gezondheidsvoordelen van vitaminen voor de mensheid zijn erkend door negen Nobelprijzen en zijn gedocumenteerd in meer dan honderdduizend onderzoeken die voor iedereen toegankelijk zijn via online wetenschapsbibliotheken. Vitaminen en andere micronutriënten spelen een essentiële rol in het metabolisme van lichaamscellen en zijn onmisbaar voor de cellulaire energievoorziening, het katalyseren van biologische reacties, antioxidantbescherming, het versterken van het bindweefsel en andere essentiële processen in het leven.

Steeds meer ziekten worden herkend als zijnde getriggerd of verergerd door een langdurige suboptimale inname van micronutriënten. Het is aangetoond dat vitaminen en andere micronutriënten helpen bij het optimaliseren van de celstofwisseling bij hart- en vaatziekten, kanker, de verdediging van het immuunsysteem en vele andere gezondheidsaandoeningen.

Micronutriënten – basis van preventie: In tegenstelling tot synthetische farmaceutische geneesmiddelen, die over het algemeen proberen in te grijpen als ziekten zich al hebben ontwikkeld, oefenen micronutriënten hun voordelen uit als regulatoren van het celmetabolisme en vormen zo de biologische basis van ziektepreventie. De wereldwijde toepassing van micronutriënten als basis voor een op preventie gericht, nationaal en mondiaal gezondheidsbeleid zal leiden tot een aanzienlijke vermindering van de meest voorkomende ziekten van vandaag.

Uitdagingen overwinnen: in een poging om de farmaceutische investeringsactiviteiten te beschermen met geoctrooieerde geneesmiddelen, zijn de belanghebbenden begonnen met een wereldwijde campagne om de vrije toegang tot vitaminen en andere microvoedingsstoffen te verbieden. In een poging hun acties te rechtvaardigen, beweren zij dat zij de consumenten willen beschermen tegen de vermeende schadelijke neveneffecten, van deze veilige natuurlijke stoffen. Gezien het feit dat elk jaar tienduizenden mensen sterven aan de bekende bijwerkingen van geoctrooieerde geneesmiddelen op recept, maar in wezen geen enkele aan het gebruik van micronutriënten, diskwalificeert dit argument zichzelf en stelt het deze inspanningen bloot als protectionistische maatregelen. De gevolgen van het toestaan van speciale belangen om de vrije toegang tot wetenschappelijk onderbouwde natuurlijke gezondheidsbenaderingen te beperken, zouden het leven van miljoenen mensen blijven blootstellen aan ziekten die voorkomen zouden kunnen worden.

Een wereld met minder ziekten: in de energiesector van de samenleving maken hernieuwbare technologieën geleidelijk een einde aan de afhankelijkheid van de mensheid van fossiele brandstoffen. Op vergelijkbare wijze zal in de gezondheidssector de tenuitvoerlegging van een op wetenschap gebaseerde natuurlijke aanpak in het volksgezondheidsbeleid het mondiale zwaartepunt van de gezondheidszorg verschuiven van interventie naar preventie – waardoor de incidentie van menselijke ziekten en de onaanvaardbare kosten daarvan aanzienlijk zullen worden verminderd.

Dr. Matthias Rath en Dr. Aleksandra Niedzwiecki

 

Teken de petitie >