De ontdekking van het verband tussen vita­mine C­ tekort en hart­ en vaatziekten, zoals beschreven op de vorige pagina’s, kan worden samengevat in de volgende illustraties.

A. Een optimale vitamine C ­inname is een voorwaarde voor een gezonde slagader. Daar­bij opgemerkt op dat de bindweefselstructuur van de bloedvatwand intact en stabiel is. Bo­vendien vertoont de binnenste cellaag (endo­theel) geen scheuren of beschadigingen. Dit beschermt de bloedvatwand tegen schadelijke afzettingen van vetachtige stoffen en andere risicofactoren in het bloed.

B. Volledige afwezigheid van vitamine C, be­kend van de zeemansziekte scheurbuik, leidt tot volledige stopzetting van de aanmaak van collageen en andere moleculen die basisstabi­liteit aan de bloedvatwanden geven. Als gevolg daarvan verliezen de slagaderwanden hun steverstevigende structuur, wat uiteindelijk door massaal bloedverlies binnen enkele maanden leidt tot overlijden.

C. Een chronisch tekort aan vitamine C in de voeding, een aandoening die honderden mil­joenen mensen wereldwijd treft, zit daar pre­cies tussenin. Ontoereikende inname van vitamine C gedurende jaren en decennia leidt tot geleidelijk toenemende instabiliteit van de bloedvatwand. De zich ontwikkelende scheur­tjes en leasies vereisen dat het lichaam re­ageert en vetachtige stoffen (lipiden) en andere stoffen in het bloed, als “biologisch ce­ment” in de bloedvatwand deponeert ­ in een wanhopige poging de beschadigingen (leasies) te herstellen. De gevaarlijke atherosclerotische plaques die uiteindelijk hartinfarcten en be­roertes kunnen veroorzaken, zijn niets anders dan een doorgeschoten reparatie mecha­nisme.

De directe samenhang tussen hart­ en vaat­ziekten en de zeemansziekte scheurbuik is zo duidelijk, dat het binnenkort deel zal uitmaken van de biologielessen op scholen wereldwijd.

De ontwikkeling van gevaarlijke atherosclero­tische plaques is slechts het eindpunt van hart­ en vaatziekten. Veel risicofactoren, met name hoge bloeddruk en diabetes, kunnen bijdragen aan een versnelde ontwikkeling van deze con­dities.

De volgende pagina’s geven een overzicht van onze voortgang in het onderzoek naar de na­tuurlijke preventie van deze aandoeningen.

Wanneer natuurgeneeskundige patenten eigendom zijn van wetenschappelijke non­profit organisaties, bestaat een extra voordeel: deze waardevolle en beschermde kennis kan dan – gratis – beschikbaar gesteld worden aan lokale, regionale en nationale overheden.