Abstract

Wereldwijd hebben meer dan vijfhonderd miljoen mensen diabetes en dit aantal zal naar verwachting in de komende jaren verder stijgen. De behandeling van diabetes heeft zich tot op heden in wezen beperkt tot de verlaging van de bloedsuikerspiegel (glucose-) door middel van orale farmaceutische geneesmiddelen en insuline. In de afgelopen jaren zijn bepaalde plantenextracten (micronutriënten) met betrekking tot hun effect op de diabetische stofwisseling ook onderzocht. Deze studies zijn echter meestal uitgevoerd met afzonderlijke micronutriënten, waarbij geen rekening is gehouden met de positieve interactie van deze bioactieve moleculen bij de preventie en therapie van diabetes.

Onze studie toont aan dat een selectieve combinatie van vitaminen, mineralen en andere actieve plantenstoffen tegelijkertijd alle belangrijke cellulaire mechanismen van de diabetesstofwisseling kunnen beïnvloeden. De positieve effecten omvatten onder andere een significante toename van de glucoseopname door skeletspiercellen tot 450%. In aanwezigheid van insuline versterkten de geteste combinaties van micronutriënten dit effect tot wel 1445%. 

Uit de onderzoeksresultaten bleek dat de onderzochte combinaties van micronutriënten een vergelijkbare werkzaamheid als insuline hadden bij de opname van glucose door skeletspiercellen. Bovendien stimuleerde dezelfde combinatie van bioactieve moleculen ook de insulinesecretie door pancreascellen met meer dan 230%. Verder waren de micronutriënten in staat om belangrijke zenuwcellen (gliacellen) te beschermen tegen zogenaamde geavanceerde glycatie-eindproducten (AGE’s); de schadelijke bijproducten van langdurige diabetes.

Deze studie bevestigt dat een specifieke combinatie van micronutriënten tegelijkertijd een positieve invloed kan hebben op verschillende cellulaire mechanismen, die in verband worden gebracht met een verstoorde glucosestofwisseling en diabetes.

Het belangrijkste is dat de glucoseopname door menselijke cellen significant kon worden verhoogd, zelfs in afwezigheid van insuline, een bevinding die van belang is voor de behandeling van zowel type II als type I diabetes. Uit deze resultaten blijkt dat de werkzaamheid van micronutriënten verder gaat dan behandeling met farmaceutische preparaten, doordat zij de werking van insuline kunnen aanvullen – en gedeeltelijk kunnen vervangen. Bovendien zijn deze bioactieve stoffen in staat om lichaamscellen te beschermen tegen schade die wordt veroorzaakt door een verstoorde glucosestofwisseling bij diabetes. Combinaties van micronutriënten kunnen, indien zij goed zijn samengesteld, tegelijkertijd belangrijke aspecten van het diabetische metabolisme beïnvloeden die veel verder gaan dan verlaging van de bloedglucosespiegel. Deze nieuwe aanpak moet worden beschouwd als een veilige, bijwerkingenvrije en effectieve maatregel bij zowel de preventie als behandeling van diabetes.

Volledige studie