COVID-19-VACCINS: baanbrekende aanpak of onverwacht gezondheidsrisico?

COVID-19-VACCINS: baanbrekende aanpak of onverwacht gezondheidsrisico? Geschreven door Aleksandra Niedzwiecki, Ph.D. en Matthias Rath, MD Dr. Rath Research Institute, San Jose, CA 95138, VS. De pandemie van het coronavirus is omgeven door de angst om het virus op te lopen. Die angst neemt niet af door inconsistente en vaak tegenstrijdige informatie afkomstig van de media en…

Gefahren der Corona-Bekämpfung mit „genetischen Impfstoffen“

Eine Impfung von Millionen Menschen mit einem künstlichen Adeno-Corona-Virus Impf-Konstrukt würde den größten Eingriff in das menschliche Erbgut bedeuten, der je von Menschenhand durchgeführt wurde. Gefahren der Corona-Bekämpfung mit „genetischen Impfstoffen“ Das unkalkulierbare Risiko von Corona-Impfstoffen, die nun weltweit durch künstliche Trägerviren (Adenoviren) in den menschlichen Körper eingebracht werden Die nachfolgenden Informationen sind nicht von…

Gevaren van het bestrijden van corona met “genetische vaccins”

Vaccinatie van miljoenen mensen met een kunstmatig Adeno-Corona-virus-vaccin-constructie zou de grootste inbreuk op het menselijk erfelijk materiaal betekenen, die ook door mensen werd verricht. Gevaren van het bestrijden van corona met “genetische vaccins” Het onberekenbare risico van coronavaccins, die nu wereldwijd door kunstmatige dragervirussen (adenovirussen) in het menselijk lichaam worden gebracht. De volgende informatie is…